"Хүүхдийн шим тэжээл, Витаминуудын цогц шийдэл" Америкт үйлдвэрлэгдсэн, хүүхдийн эрүүл өсөлт бойжилт, дархлааг дэмжигч зориулалтын бэлдмэлүүд.Өнөөдөр, хүүхдүүд өмнө нь байгаагүй хоёр том сорилттой нүүр тулаад байна. 1. Хүнсний аюулгүй байдал, шим тэжээлийн дутал 2. Орчны бохирдол (агаарын болон хөрсний бохирдол) хурдацтай нэмэгдсэнтэй холбоотой хүүхдийн өсөлт хөгжлийг дэмждэг, хамгаалдаг амин чухал шимт нэгдэлүүд - витаминууд, эрдэсүүд, тосны хүчлүүдийн хэрэгцээ улам бүр нэмэгдэж байна. Тиймээс ChildLife-ийн эдгээр зориулалтын бэлдмэлүүд нь хүүхдийн эрүүл өсөлт бойжилт, нүдний хараа, тархины үйл ажиллагааг дэмжиж сайжруулах хамгийн зохистой орц бүхий Америкийн хүүхдийн эмч нарын холбооноос сайшаагдаж зөвлөдөг, АНУ-ын хүүхдийн нийтлэг хэрэглээ болсон брэнд юм.