Хөдөлмөрийн Эрүүл Ахуй

“Новалинк” ХХКомпани бид: Танай байгууллага хамт олонд Хөдөлмөрийн Эрүүл Ахуй (ХЭА), хөдөлмөрийн нөхцлөөс үүссэн хордлого хүндрэлүүдийг хэрхэн оношлох, тухайн хор хордлогыг хэрхэн саармагжуулах, арилгах болон үр дүнг хэрхэн тодорхойлох цогц шийдлийг танилцуулж байна. Монгол улсад сүүлийн жилүүдэд хийсэн судалгаануудаас харахад ажлын байрны нөхцөл, агаарын хольцоос үүссэн хор хөнөөлийг оношлох, арилгах, хүндрэлийг таслан зогсоох, хор саармагжуулах үйлчилгээний үр дүнг нь тухай бүрт нь нарийн тодорхойлохгүй явсаар ажилчдын эрүүл мэндэд эрсдэл, МШӨ (мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл) , суурь өвчлөл үүсэх хэмжээнд хүрч байна.


Ажлын байрны өөр өөр нөхцлөөс үүдэн хортой, халуун, хүнд, хүндэвтэр нөхцөл гэж салгаж үздэг. Уул уурхай, цахилгаан станц, бензин түгээгүүр гэх мэт газруудын ажлын байрны агаарын хольц өөр өөр байдагаас үүдэн үүсч болзошгүй хордлогууд нь ч өөр байдаг. Ил болон далд шаталтын процесс явагддаг газрууд, Үүнд: ил болон далд уурхай, гагнуурын ажил, гамшгийн үеийн галын болон бусад утаа угаарын орчинд ажил гүйцэтгэгч нарт ихэвчлэн цусан дахь “Карбоксигемоглобин- SpCO түвшин ихэсч хордлогод ордог. Хүчилтөрөгчийн хомс орчин, ажлын байранд (үүнд, далд уурхай, агаар сэлгэлт муу явагддаг ажлын байрууд, талх нарийн боовны үйлдвэрүүд багтдаг) ажиллагсад нь Хүчилтөрөгчийн хомсролд байнга өртснөөр “Гипокси” хүндрэлүүд үүсдэг. Мөн металлын ил болон далд шаталт, хайлуулалт, исэлдэтийн үед үүсдэг угаар, химийн бодис, шатах тослох материалуудын ууршилт, лабораторийн хортой нөхцөлд ажиллагсад нь агаараар дамжих химийн бодис, хэт их хэмжээний чөлөөт радикал, хүнд элемэнтийн ион, чөлөөт электронуудын нөлөөгөөр Метагемоглобин- SpMet” хордлогод орж байдаг. Химийн хордлого, цутгуурын халууралт, төмрийн халуурал, хэт ислийн нөлөөлөл, бензин нефьтийн ууршилт гэх мэтчилэн олон төрлөөр нэрлэдэг ч энэ нь Метагемоглобины л хордлого байдаг.


Ажиллагсад дээрх нөхцлүүдээс шалтгаалан ихэвчлэн өдөр тутмын хордлогод ордог ба энэ хордлогыг тайлахгүй, эсвэл хор саармагжуулах буюу Антиоксидант үйлчилгээнийхээ үр дүнтэй байгаа эсэхийг мэдэхгүй явсаар мэргэжлээс шалтгаалах өвчин (МШӨ) ба суурь өвчлөлийн эх үүсвэр болдог. Иймд ажилчид тодорхой нөхцлүүдээс шалтгаалсан хордлогыг, газар дээр нь оношлох, хордлого тайлах, тухайн Антиоксидант үйлчилгээнийхээ үр дүнг нь тодорхойлж авах цогц үйлчилгээг байнга авч байх хэрэгтэй.


Иймээс та бүхэнд ХЭАхуйн талаасаа 1) ОНОШЛОХ, 2) ХОРДЛОГО АРИЛГАХ, 3) ҮР ДҮНГ ТОГТООХ, үйлчилгээнүүдийг хэрхэн хамгийн бага зардлаар, эрүүл мэндийн үр дүнтэй арга хэмжээг ажилчдаа үзүүлэх цогц шийдлийг танилцуулж байна

Мөн энэхүү цогц шийдэл нь ажилтаныг тухайн ажлын байрны агаарын хольцын үүсэлтэй, аваар ослоос сэргийлэх үүднээс авч болох ухаалаг шийдэл болно. Түүнчлэн гал түймэр, хортой химийн бодисын агаар дахь тархалт зэрэг олон төрлийн аваар ослын үед ч яаралтай тусламж үйлчилгээнд цаг алдалгүй авах арга хэмжээ болж өгдөг1. ОНОШЛОГОО


RAD57 Ко-Оскиметр ашиглан дараахь шинжилгээнүүдийг инвазив буюу биед нэвтрэлгүйгээр, Лабораторийн орчин шаардалгүй тухайн орчинд нь, эгшин зуурт хийн үр дүнг нь харах боломжтой.
Үүнд:

Үзүүлэлт

%-р

1

Сатураци

SpO2


2

Пульс

PR


3

PI индэкс

PI


4

Карбоксигемоглобин (КОГ)

SpCO


5

Methemoglobin

SpMet


6

Гемоглобины тоо хэмжээ

SpHb


7

PVI индэкс

PVI


8

Хүчилтөрөгч контент

SpOC
RAINBOW Light технологид суурилагдан шинжлэх ба ямар нэгэн урвалж шаардахгүй, хөдөлгөөнт, ашиглахад хялбар хэрэглээтэй.


2. ХОР СААРМАГЖУУЛАЛТ БУЮУ АНТИОКСИДАНТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ


Аливаа Хөдөлмөрийн нөхцөл, ажлын байрны нөхцлөөс үүссэн

хордлогыг арилгах, 100% үр дүнтэй эмчилгээ бол Хүчилтөрөгчийн

хангамжийг нэмэгдүүлэх, хүчилтөрөгжүүлэх арга зам юм.

Хүчилтөрөгчийн хангамж нэмэгдсэнээр – бодисын солилцоо эрчимжиж хор, хордлогыг арилгах үндсэн процесс болдог. Хүчилтөрөгчийн хангамжийг хоёрдогч замаар нэмэгдүүлэх, хордлого тайлах эмчилгээний аргуудын хугацааг 2-3 дахин богинсгох, Хүчилтөрөгчийн хангамжийг нэмэгдүүлж - бодисын солилцоог идвэхжүүлэх үүднээс "Шингэн Хүчилтөрөгчийн Бэлдмэлийг" хэрэглэхийг санал болгож байна.3. ҮР ДҮНГ НЬ ТООЦООЛЪЁ


Нэгэнт цусанд дахь өөр өөр хордлогуудын түвшинг тогтоож, зохих Антиоксидант үйлчилгээ авсны дараагаар энэ үйлчилгээ нь хэр зэрэг үр дүнтэй байгаа талаар мэдэж авах нь бидэнд олон талын ач холбогдолтой байна. Учир нь үнэхээр үр дүнтэй оношлож, мөн зориулалтын Антиоксидант үйлчилгээг авч хор саармагжиж арилж, эмчлэгдэж байна уу гэдэгт оршиж байна. Иймээс RAD57 Ко-Оксиметр-ийг ашиглан бид зохих Антиоксидант үйлчилгээг авсны дараа ахин шинжилгээг хийх юм. Мэдээж урьд нь хийгдсэн SpCO, SpOC, SpMET шинжилгээнүүдийг харьцуулж хараад л шууд мэдэх юм. Таны бие дэхь Хүчилтөрөгчийн хангамж SpOC хэвийн, эсвэл SpCO, SpMET түвшин буурч зөвшөөрөгдөх хэмжээнд очсон байх нь мэдэгдэнэ. Иймээс бид өөрсдийн хийсэн судалгаанд үндэслэн гаргасан ажлын байрны нөхцлөөс үүссэн хор хордлогыг оношлох, эрүүлжүүлэх эрүүл мэндийн цогц шийдлийг санал болгож байна.

Дээрхи хор хордлогууд хэрхэн үүсдэг талаар шинжлэх ухааны баримтад тулгуурласан тайлбар, RAD57 Ко-Оксиметрийн тухай, мөн хэрхэн RAD57 Ко-Оксиметр ашиглан оношлох, осол аварын нөхцлийг урьдчилан мэдэх болон зориулалтын Антиоксидант эмчилгээ, үр дүнг нь тооцоолох мониторинг хийх боломж бололцооны талаар бидний бэлтгэсэн “ХЭА оношлогоо, Антиоксидант үйлчилгээний цогц шийдэл” гэсэн брошурыг татан авч, үзэж танилцана уу,

Биднээс асууж тодруулах зүйл байвал

info@NovaLink.mn хаягаар хандана уу, Мөн бид танай байгууллагын хөдөлмөрийн нөхцөл онцлогт таарсан заавар зөвлөгөө, ХЭА-н эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, хөдөлмөрийн нөхцлийн хордлогот ослыг таслан зогсоох бололцоо болон бусад авч болох арга хэмжээг зохион байгуулах зөвлөмжийг өгч хамтран ажиллах болно.

Эрүүл мэндийн цогц шийдлийг танай байгууллагын хэрэгцээндХӨДӨЛМӨР эрүүл ахуйн брошур татаж авах